Inovatívne prístupy k pestovaniu v meste

04 Jul, 2014
Inovatívne prístupy k pestovaniu v meste

The Guardian pred pár dňami uverejnil článok o inovatívnom prístupe k mestskému pestovaniu. Vyzdvihol v ňom 10 svetových unikátnych spôsobov produkovania potravín v mestskom priestore v takom rozsahu, ktorý už nemožno nazvať iba symbolickým. Tieto iniciatívy naznačujú budúcnosť v otázke potravinovej sebestačnosti miest, ktorú sme až donedávna považovali za úplne nereálnu. Jedným z týchto projektov je aj naša spriatelená Prinzessinnengarten v centre Berlína, ktorá zásobuje svoje vlastné bistro.
Pozrite sa na ďalších 5 z týchto inšpiratívnych projektov.

1.Londýn - GrowUp Box

GrowUp Box je šesťmetrový kontainer, v ktorom Kate Hofman a Tom Webster z londýnskej GrowUp Urban Farm chovajú tilapie a pestujú rôzne šaláty a bylinky.Tilapie, ryby chované v nádobách vo vnútri kontainera, produkujú hnojivo pre rastliny, ktoré je pomocou čerpadla vyháňané na strechu kontainera, kde sa v skleníku vo vertikálnych stĺpoch pestujú rôzne šaláty a bylinky. V stĺpoch sa voda prečistí a prefiltrovaná tečie opäť dole do nádob s rybami. Jediné, čo ostáva na Kate a Tomovi, je nezabudnúť nakŕmiť rybičky:)

Po úspechu prvej demonštratívnej mestkej farmy, v ktorej sa Kate a Tomovi podarilo vypestovať menšie množstvo byliniek,microgreens a chovať ryby, ktoré dodávali do miestnych reštaurácii, GrowUp Urban Farm otvára v Londýne prvú komerčnú aquaponickú záhradu.   

2. Washington - Beacon Food Forest

Inovatívne prístupy k pestovaniu v meste


Foto: Beacon Food Forest

V meste Seattle sa postupne mení časť verejného priestoru na jedlý les. Miestny obyvatelia si v ňom pocutia na rôznom drobnom ovocí, orechoch, kvetoch či zelenine, ktorú si môžu odtrhnúť a zjesť. Cieľom projekte je napodobniť prirodzený ekosystém, ktorý redukuje dopad poľnohospodárstva na klímu a zvyšuje možnosti prístupu k lokálnym potravinám pre miestnych obyvateľov. Zároveň je to priestor kde sa môže komunita spoločne stretávať a vzdelávať. 

3. Tokyo - Pasona Group

Inovatívne prístupy k pestovaniu v meste


Foto: Pasona Group

Keď pôjdete na stretnutie do japonskej personálnej spoločnosti - Pasona Group, nenechajte sa zaskočiť paradajkami rastúcimi zo stropu, bylinkami ťahajúcimi sa po stenách zasadačiek či ryže rastúcej priamo v lobby hlavnej budovy. Cieľom tejto netradičnej mestkej farmy je navodiť v zamestnancoch pocit uvoľnenia a podporiť ich inovatívne myslenie a zmysel pre komunitu. Vypestované plodiny sa ponúkajú zamestnancom v kantíne.

4. Severná Karolína - Farmery

Benjamin Greene, zakladateľ Farmery, sa pri zakladaní mestkého farmárskeho obchodu inšpiroval cestou, ktorú musia plodiny pestované bežným spôsobom prejsť kým sa dostanú ku konečnému spotrebiteľovi. A tak si povedal, že im tú cestu skráti a bude rastliny pestovať priamo v obchode. A tak vytvoril Farmery, kde si na dolnom poschodí môžte kúpiť bylinky, šalát a jahody a huby pestované na horných poschodiach.

5. Singapur - Sky greens

Sky Greens sú vonkajšie sklenníky, akési vertikálne farmy, kde sa v obrovských A stojanoch pestujú rôzne druhy listovej zeleniny spôsobom ohľaduplným k životnému prostediu. Na každom stojane sa nachádza 32 tácní, ktoré pomaly rotujú tak, aby každá bola rovnomerne vystavená slnečnému žiareniu. Vďaka tomu dokáže Sky Greens poskytovať lokálnu zeleninu do najpopulárnejších supermarketov každý deň. V Singapure, jedným z najzahustenejším miest na svete a nedostatkom zeme, sú vertikálne spôsoby pestovaniu najoptimálnejším riešením.

Inovatívne prístupy k pestovaniu v meste

Zdroj:http://www.theguardian.com/sustainable-business/2014/jul/02/next-gen-urb...