Rok 2014

06 Jan, 2015
Rok 2014

Minulý rok sa nám podarilo navštíviť veľa zaujímavých miest a spoznať množtsvo inšpiratívnych ľudí, ktorí z rôznych príčin vkladajú svoj voľný čas a energiu do toho, aby aj z na prvý pohľad chladných a neosobných miest v útrobách mesta vytĺkli maximum. Na zanedbaných, nevyužívaných plochách sa začínajú stretávať priatelia a známy, susedia aj úplne cudzí ľudia a spoločne formujú komunity.

Niekde sú komunitné záhrady katalizátorom vzniku komunity a priateľských vzťahov, ktoré často prerastajú priestory záhrady, inde sú len prirodzenou, trend nasledujúcou, vedľajšou akvitiou kultúrneho alebo komunitného centra, aktívneho v blízkosti nevyužívaných priestorov. Nech je to akokoľvek, komunitné záhrady sú nepochybne jeden z kľúčových fenoménov našej spoločnoti, ktoré vytiahli ľudí z obývačiek naspäť do verejného priestoru a dali im dôvod združovať sa a formovať nové vzťahy aj posilnovať tie existujúce.

Za posledný rok sme sledovali aktivity bratislavských komunitných záhrad,  spôsob formovania ich komunít a tiež aktivity, ktoré pripravili. Do vzniku jednej z takýchto záhrad sme sa aj priamo zapojili. Veľmi sa tešíme z toho, že záhrada NA STRECHE po takmer roku práce otvorila svoje brány zatiaľ iba ako verejná strešná mestská jedlá záhrada, no hneď ako to počasie dovolí, môžu začať prví záhradkári obsadzovať svoje boxy, čím sa zároveň  záhrada stane komunitnou.

Rok 2014

Záhrada Pod pyramídou, zdroj: Braňo Bibel

Naše srdcia si nepochybne získala račianska komunitná záhrada Krasňanský Zelovoc, vedená nadšenými rodičmi, ktorých energia a chuť s akou sa pustili do aktivovania okolitej komunity je obdivuhodná a rovnako aj Mobilná záhrada na Sasinkovej, ktorá experimentuje nielen s pestovaním v mobilných boxoch, ale aj presúvaným maringotky po meste.

Rok 2014

Krasňanský zelovoc, zdroj: Krasňanský Zelovoc

Rok 2014

Mobilná záhrada Sasinkova, zdroj: foresterblog.sk

V Dúbravke sme si zas zamilovali nenápadne ukryté čarovné Jedlé mesto, ktorého spoluzakladateľ Marek nikdy nešetrí cennými radami o tom, ako sa starať o ovocné stormy, ale aj atypickú Vodárenskú komunitnú záhradu, kde sa chovajú včely a pestuje sa nielen v záhonoch aj vo vlastnoručne vyrobenej lodi.

Rok 2014

Ovocný komunitný sad Jedlé mesto, zdroj: foresterblog.sk

Rok 2014

Vodárenská komunitná záhrada, zdroj: foresterblog.sk

No dostali sme sa aj ďalej ako po hranice nášho mesta. V Prahe sme mali možnosť vidieť prvú pražskú komunitnú záhradu Prazelenina, aj záhradku pri OC Arkády z dielne Kokozy, ktorá sa venuje okrem zakladaniu mestských záhrad aj kompostovaniu.

Rok 2014

Pražská komunitná záhrada Prazelenina, zdroj: foresterblog.sk

A okrem Prahy sa nám v závere roka podarilo aspoň na chvíľu zavítať medzi Nitrančanov do ich Hideparkovskej komunitnej záhrady stručne nazvanej KOZA.

Rok 2014

Nitrianska záhrada KOZA, zdroj: Dávid Vereš

A práve všetky tieto aktivity a rozhovory s ľudmi nás inšpirovali k vzniku projektu mapujúceho komunitné záhrady a mestské farmy nielen na Slovensku, ale aj širšom okolí, zatiaľ pracovne nazvanom “Edible cities”.  Ak by ste mali záujem sa o vznikajúcom projekte dozvediť viac, prípadne sa doňho zapojiť, alebo ak máte pre nás tip na zaujímavé miesto či komunitu venujúcu sa mestkému pestovaniu, budeme veľmi radi ak nám dáte vedieť.

Ako vidieť bol to pestrý rok. Okrem návštev množstva komunitných záhrad sme v spolupráci s Albatrosmedia vydali knižku o balkónovom pestovaní Balkón ako záhradka, kde sme zhrnuli všetky doterajšie skúsenosti s pestovaním v meste. Knižka vyšla aj s viacerými autorskými fotografiami, ktoré môžte poznať z blogu, z čoho mám tiež veľkú radosť. 

Rovnako ako bol na zážitky bohatý minulý rok, ani tento by sme nechceli zaháľať. Okrem spomínaného vznikajúceho projektu “Edible cities” s ktorým súvisi návšteva ďalších inšpiratívnych miest, ktoré sa stanú jeho súčasťou, sa pomaly rodí aj námet na druhú knižku. Ale zatiaĺ nebudem prezrádzať viac, už len dodám:

PF 2015 a nech nám to rastie! ;)