August 2015

Community gardening in Bratislava

Community gardening in Bratislava

V Bratislave rastie nová komunitná záhrada. Na donedávna neprístupnom mieste na terasách Slovenského rozhlasu sa v septembri minulého roka otvorila Záhrada Pod pyramídou. Dýcha Berlínom a okrem ľudí z okolia, či rozhlasu tu stretnete aj veľa domácich a zahraničných návštevníkov.