Trvalá udržateľnosť

Trvalá udržateľnosť v meste

Trvalá udržateľnosť v meste

V poslednej dobe sa čoraz častejšie v rôznych súvislostiach hovorí o pojme „sustainability“, ktorý sa prekladá ako „trvalá urdžateľnosť.“ Kľúčovým faktorom pre trvalú udržateľnosť je zosúladenie hospodárskeho rozvoja s ochranou životného prostredia, a tým nemyslíme len ochranu daždových pralesov a potom niečo tam vzdialené, čo pláva v oceánoch a nás sa netýka.
Subscribe to RSS - trvalá udržateľnosť